Artemis Coaching

 • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/modules/system/system.module on line 1015.
 • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/includes/theme.inc on line 1820.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/includes/theme.inc on line 1820.
Menselijk talent vormt meer dan ooit ervoor het kloppend hart van duurzame groei en ontwikkeling van ondernemingen. In onze post-industriële samenleving worden economieën steeds afhankelijker van kennis. Concurrentievoordeel wordt er in toenemende mate bepaald door het talent van medewerkers en de managementcapaciteiten van leiders.

Artemis Coaching is dé aangewezen partner voor bedrijven die een groei in productiviteit en rendabiliteit willen realiseren door in te zetten op de persoonlijke groei van medewerkers en leiders. Artemis versterkt sales capaciteiten van sales & account managers, draagt bij tot de individuele groei van managers, ontwikkelt leiderschapscapaciteiten van high potentials, verandert op een positieve manier de gehanteerde leiderschapsstijlen, zorgt voor alignering binnen raden van bestuur en draagt bij tot de performantie van ondernemingen.

De coaches van ArtemisEurope kunnen buigen op een uitgebreide ervaring binnen private, publieke en non-profit organisaties en hebben een track-record in een breed scala van sectoren en bedrijfsculturen: ICT, healthcare, media, communicatie, engineering, snel groeiende organisaties, beursgenoteerde ondernemingen, enz…. Regelmatig zijn ze gastspreker op seminaries over leiderschap, change management, communicatievaardigheden, sales & business development...
Artemis Coaching specialiseert zich in:
Sales coaching

Sales coaching verbetert op aantoonbare wijze de commerciële prestaties van sales & account managers. Geen detail ontsnapt aan de aandacht: alle elementen die bijdragen tot een verhoogde productiviteit en efficiëntie van het sales proces komen aan bod: cold calling, lead nurturing, prospectietechnieken, wegwerken van weerstanden, sales pitch, vraagstelling bij de klant, identificeren van de beslissingsunit,…

De Sales Coaches helpen uw sales & account managers de business objectieven en business painpoints adequater in kaart te brengen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan praktische vaardigheden zoals negociatie, argumentatietechnieken, vraagstelling, closing en account management.

terug naar overzicht

Business coaching

Business coaching is gericht op het versterken van de zakelijke ontwikkeling van ondernemers. Volgende vragen zijn richtsnoeren bij deze coaching:
 • Hoe krijgt u alle neuzen binnen uw organisatie in de zelfde richting? Vooral tijdens een veranderingsproces.
 • Hoe verbetert u uw bedrijfsvoering en houdt u het overzicht over het resultaat?
 • Hoe bindt u nieuwe klanten aan uw onderneming waardoor de continuïteit gewaarborgd is?
 • Hoe kan ik groeien met mijn bedrijf, welke strategische keuzes moet ik daarvoor maken?
 • Hoe kan ik het financieel resultaat van mijn bedrijf verbeteren?
 • Hoe behoud ik de menselijke maat als ik meer nadruk op het financieel resultaat ga leggen?
 • Ben ik nog wel blij met de rol die ik zelf heb in het bedrijf?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de motivatie van mijn personeel verbetert?
 • Hoe kan ik de samenwerking binnen mijn bedrijf verbeteren?
Dit is een greep uit de vragen die u zichzelf als ondernemer kunt stellen. Wij zoeken samen met u naar de antwoorden en geven sturing aan uw vermogens om inzet om te zetten in resultaat.

terug naar overzicht

Management coaching

Het belang van een efficiënte dagelijkse aansturing hoeft geen verder betoog: geen enkele onderneming kan zonder een gedegen management. Management Coaching is ontwikkeld met de bedoeling de vaardigheden van de (lijn)managers te versterken, waardoor de resultaten van deze managers en van de mensen die door hen worden aangestuurd, kunnen geoptimaliseerd worden.

Onze Management Coaches hebben allen een achtergrond in management, in diverse industriële segmenten. Hun praktijkervaring helpt hen de juiste inzichten aan te reiken om lijnmanagers boven zichzelf uit te tillen.

terug naar overzicht

Executive coaching

Executive coaching streeft naar de realisatie van intrapersoonlijke doelen binnen de organisatorische context. Versterking van persoonlijk en zakelijk leiderschap zijn daarbij de belangrijke thema’s.

Ervaren leiders zullen beamen dat het soms eenzaam is aan de top. De nood aan onafhankelijke gesprekspartners wordt door hen snel onderkend. Zo’n gesprekpartner helpt hen te reflecteren op vraagstukken in hun organisatie en op hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij staan een aantal vragen centraal: “Hoe blijf ik trouw aan mijn visie en waarden?”, “Hoe ga ik om met de macht en de politieke spelletjes in mijn organisatie?”, “Hoe bepaal ik de juiste toekomststrategie voor mijn bedrijf?”, “Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé?”. De executive coaches van ArtemisEurope hebben geen eigen belangen om na te streven, geen particuliere agenda om af te werken. Ze stellen kritische vragen, houden spiegels voor. Ze gebruiken hun diepgaande kennis van topmanagement en de subtiliteiten die daar spelen om leiders bij te staan. Op de meest discrete manier, dat spreekt voor zich.

Executive coaching is bedoeld voor leidinggevenden met eindverantwoordelijkheid, zoals directeuren, ondernemers, topmanagers, topambtenaren en leden van een Raad van Bestuur. ArtemisEurope coacht ondernemers en executives op het niveau waarop zij opereren. Van strategisch niveau tot op concrete aansturing van de business. Artemis ontwerpt een aanpak die past bij de specifieke vraagstelling.

Doel van het executive coaching-traject van ArtemisEurope is de kwaliteiten die bij leiderschap en ondernemerschap horen te versterken en te internaliseren, ze intrinsiek te maken. Dat leidt tot een congruent, integer en effectief leiderschap en dus tot succesvol ondernemerschap.

terug naar overzicht

Performance coaching

Performance Coaching werkt op alle deelaspecten die bijdragen tot het verhogen van de individuele performantie en daaruit voortvloeiend de performantie van de organisatie.

Ook competentieontwikkeling kan dus deel uitmaken van Performance Coaching.

De Performance Coaches van Artemis zijn meesters in focus en doelgerichtheid. Deze achtergrond stelt hen als geen ander in staat om mensen te helpen bij het bereiken van een grotere performantie en positieve veranderingen te realiseren die bijdragen tot de bedrijfsperformantie.

terug naar overzicht

Personal/skill coaching

Personal coaching is gericht op het verdiepen van de effecten van het bewuste en onbewuste gedrag van professionals. Aan de hand van diverse beproefde methoden krijgen deze professionals kapstokken aangereikt die hen beter in staat stellen hun blik naar binnen te richten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Personal Coaching in zeer veel gevallen leidt tot persoonlijke ontdekkingen: innerlijke kracht, onaangeboorde talenten, verborgen ambities…

Onze Personal coaches zijn professionals met een uitgesproken liefde voor menselijke interactie en een uitgebalanceerd communicatie-instrumentarium dat hen in staat stelt een context van opperste vertrouwen te scheppen. Alleen binnen een dergelijke context is het immers mogelijk onbevangen te leren uit wat onze innerlijke spiegels ons voorhouden.

terug naar overzicht

Mental coaching

Mental coaching is een zeer specifieke vorm van coaching die erop gericht is mentale blokkades te detecteren en weg te nemen. Het uiteindelijke doel is emotioneel evenwicht en mentale balans.

terug naar overzicht

Corporate coaching

De meeste coaching richt zich op individuen of groepen van individuen. Deze aanpak is dan ook zeer doeltreffend om persoonlijke groei en verandering te bewerkstelligen. Soms is het echter zinvoller een ander perspectief te hanteren en de hele organisatie, alle medewerkers, alle processen, te benaderen als een ondeelbaar geheel. Corporate coaching is er immers op gericht de organisatie als geheel naar een hoger niveau te tillen door de activiteiten van haar medewerkers beter af te stemmen op de organisatiedoelen.

Onze Corporate coaches vertrekken van de missie en de visie van uw bedrijf of onderneming. Ze werken met groepen, maar desgewenst ook met geselecteerde individuen en hanteren flexibele modellen die tot doel hebben het vermogen van de medewerkers om zichzelf adequater in te schakelen in het geheel, te vergroten. Daarbij kunnen onze Corporate coaches gebruik maken van hun grote toegepaste ervaring in ondernemingen van diverse aard.

terug naar overzicht